Ηλεκτρονικά η υποβολή δικογράφων για τα δικ. στην Αθήνα

Η ηλεκτρονική υπογραφή δικηγόρου και η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων είναι πλέον μια πραγματικότητα για τους δικηγόρους της Αθήνας, ενώ άμεσα επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.
Προστέθηκε από τον vasper πριν από περίπου 4 χρόνια

Η ηλεκτρονική υπογραφή δικηγόρου και η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων είναι πλέον μια πραγματικότητα για τους δικηγόρους της Αθήνας, ενώ άμεσα επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

Οι δικηγόροι μπορούν πλέον να αποκτήσουν το αναγκαίο στικάκι που θα περιέχει την ηλεκτρονική υπογραφή τους, προκειμένου από το γραφείο τους, το σπίτι τους, την παραλία ή όπου άλλου βρίσκονται, να μπορούν να πραγματοποιούν κατάθεση δικογράφων (αγωγών, προσφυγών, μηνύσεων κ.λπ.) στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Για την απόκτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής (η οποία ουδεμία σχέση έχει με τη γνωστή ιδιόχειρη υπογραφή) ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος δεν έχει παρά να υποβάλει τα διαπιστευτήριά του κάνοντας μια «βουτιά» (χρησιμοποιώντας τον κωδικό που ήδη έχει) στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης» ([[www.dsanet.gr]]) του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και να επιλέξει την ένδειξη: «Αίτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού».
Εκεί ήδη περιμένει τον δικηγόρο έτοιμη φόρμα (κάρτα) με όλα του τα στοιχεία. Το μόνο το οποίο έχει να κάνει είναι να συμπληρώσει στο ειδικό πεδίο («κουτάκι») που υπάρχει στην κάρτα τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας και την πόλη όπου εδρεύει το γραφείο του, όπως και την ημερομηνία στην οποία θέλει να παραλάβει το στικάκι με την ηλεκτρονική του υπογραφή.

Όμως, ο δικηγόρος που δεν είναι εξοικειωμένος με τη νέα τεχνολογία, έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί δωρεάν για τον τρόπο χρήσης τόσο της ηλεκτρονικής υπογραφής όσο και της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου. Η εκπαίδευση, που διαρκεί μια ώρα περίπου, γίνεται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο «Ισοκράτης» το οποίο στεγάζεται επί της οδού Φειδίου 18 στο κέντρο της Αθήνας και μπορεί να γίνει την ημέρα και την ώρα που οι δικηγόροι διευκολύνονται.

Το στικάκι (USB) της ηλεκτρονικής υπογραφής που δίνει το «πράσινο φως» για την ηλεκτρονική κατάθεση, κοστίζει στον δικηγόρο μόλις με 22 ευρώ. Το στικάκι περιλαμβάνει δυο μαθηματικούς τύπους (αλγόριθμους). Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί μια «γεννήτρια» τυχαίων αριθμών και με βάση αυτόν τον τυχαίο αριθμό δημιουργεί το δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί (με το «ιδιωτικό κλειδί» δημιουργείται η ψηφιακή υπογραφή και με το «δημόσιο κλειδί» ελέγχεται η ψηφιακή υπογραφή). Το κλειδί αυτό χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του δικηγόρου.

Σε περίπτωση που το στικάκι με την ηλεκτρονική υπογραφή χαθεί, παρά το ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο λόγω του κωδικού ασφαλείας που εμπεριέχει, άμεσα θα πρέπει να δηλωθεί στο ΔΣΑ ή στην Εθνική Αρχή Πιστοποίησης (ΕΡΜΗΣ) για την ακύρωσή του και επανέκδοση νέου.

Αναγκαίο είναι να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής κανένας άλλος επαγγελματικός φορέας δεν έχει εξασφαλίσει στα μέλη του την κατοχύρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής.

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

Από 27 Μαΐου 2013 είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ ήδη από Απρίλιο του 2012 έχει ξεκινήσει η ανάλογη κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Έτσι λοιπόν, με την είσοδο του δικηγόρου στο ηλεκτρονικό σύστημα ξεκινάει αμέσως η «ακτινογράφησή του». Δηλαδή ελέγχεται εάν ο συγκεκριμένος δικηγόρος έχει πειθαρχική ποινή που δεν του επιτρέπεται να δικηγορεί, εάν τελεί σε αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας, καθώς π.χ. έχει αναλάβει καθήκοντα υπουργού ή γενικού γραμματέα υπουργείου κ.λπ.

Αφού διαπιστωθεί ότι ο δικηγόρος δεν έχει κώλυμα, η διαδικασία προχωράει στο επόμενο στάδιο που είναι η επιλογή του δικαστηρίου, το είδος του δικογράφου και η κατηγορία του γραμμάτιου προείσπραξης που επιθυμεί ο νομικός παραστάτης.

Ο δικηγόρος πρέπει, στην καρτέλα αυτή που θα εμφανιστεί στην οθόνη του, να προσθέσει το όνομα του πελάτη, τον αριθμό των επικυρωμένων αντιγράφων που θέλει να λάβει, τις συνολικές σελίδες του δικογράφου (αγωγές, κλπ.).

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία πληρωμής του γραμμάτιου προείσπραξης που κι αυτή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της συνεργαζόμενης με τον ΔΣΑ, τράπεζας.

Τα στοιχεία του δικηγόρου (αριθμός μητρώου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση γραφείου, ηλεκτρονική διεύθυνση, κωδικός συναλλαγής κ.λπ.) διαβιβάζονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΔΣΑ στο δικαστήριο που θέλει ο δικηγόρος να κάνει την κατάθεση του δικογράφου και αυτομάτως ανοίγει η σελίδα του δικαστηρίου με συμπληρωμένα τα στοιχεία του, ενώ στη συνέχεια υπογράφει ηλεκτρονικά.

Δεν απομένει στο δικηγόρο παρά να κάνει ένα «κλικ» με το «ποντίκι» επάνω στην ένδειξη «αποστολή δικογράφου» που υπάρχει στην κάρτα, η οποία είναι στην οθόνη του υπολογιστή του, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Το δικαστήριο στη συνέχεια αποστέλλει στο δικηγόρο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα το δικόγραφο με το αποδεικτικό κατάθεσης, καθώς και τα αντίγραφα που έχει ζητήσει προς επίδοση, ενώ ο ΔΣΑ ενημερώνει τον δικηγόρο και με SMS στο κινητό του για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάθεσης του δικογράφου και την ημερομηνία της δικασίμου.

Να σημειωθεί ότι η χορήγηση των ψηφιακών υπογραφών αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων.
Ο πρόεδρος του ΔΣΑ Γιάννης Αδαμόπουλος, για το ζήτημα της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, δήλωσε:
«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως διαπιστευμένη αρχή εγγραφής από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή για τη χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συνολική υλοποίηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων. Ήδη, σε δικηγόρους της Αθήνας έχουν χορηγηθεί περισσότερες από 1.300 ηλεκτρονικές υπογραφές. Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στον εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης σε όλους τους τομείς».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Σχόλια